فقط براي معصومه

هميشه ميترسيدم تو را از دست بدهم ، هميشه ميترسيدم رهايم كني ،مرا تنها بگذاري اما…. تو آنقدر خوبي، كه به عشق و دوست داشتن وفاداري كه حتي يك لحظه نيز فكر نبودنت را نميكنم همين مرا خوشحال ميكند، همين مرا به عشق هميشه داشتنت اميدوارم ميكند


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۱:۳۰ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

lady Masi

دلم بوسه اي ميخواهد… كه از فشارش، چشمانم سياهي رود! چقدر اين سرگيجه اي كه از مستي عشق برمي خيزد را دوست دارم !


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۲۰:۳۲ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

مسي جووونم

مي داني بهترين روز زندگيم كي مي تواند باشد؟ روزي كه تو در ناباوري هايم مي آيي و دستم را مي گيري و ارام زمزمه مي كني: دوستت دارم


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۹:۲۳ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

بهشت

ميدوني بهِشت كجاست؟ يك فضاي چند وجب در چَند وَجَب...! ميان بازُوهايِ كَسي كه دُوسِتش داري . . .


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۸:۳۱ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

معصومه خانوم

ازدلم پرسيدم عشق راخلاصه كن، گفت: آغازكسى باش كه پايان توباشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۷:۰۲ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

فقط موجهاي دريا هستند كه عاشقن با اينكه ميدونن اگر به ساحل برسن ميميرن بازم بيقرار رسيدنن

فقط موجهاي دريا هستند كه عاشقن با اينكه ميدونن اگر به ساحل برسن ميميرن بازم بيقرار رسيدنن


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۶:۰۶ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

آغوش تو

فقط براي مسي


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۱۵:۱۲ ] [ بازدید: ] [ p.p ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ]